28.02.2023

S.C. SITLINE TECHNOLOGY S.R.L. anunță începerea derulării proiectului “Creșterea calității vieții pacienților prin sisteme telerobotice inteligente pentru tratamentul personalizat al deficitului neuromotor – APOLLO”

La data de 28.02.2023, S.C. SITLINE TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Str. Ana Aslan nr. 40, Etaj. 2, jud. Cluj, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA – Centrul de cercetare CESTER, în calitate de partener, anunță începerea derulării proiectului tehnologic inovativ: “Creșterea calității vieții pacienților prin sisteme telerobotice inteligente pentru tratamentul personalizat al deficitului neuromotor – APOLLO”, cod SMIS 2014+ 155988, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 si Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar Cercetare pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Scopul proiectului APOLLO, în directă corelare cu prioritatea de investiții a programului „Proiect Tehnologic Inovativ” este de a dezvolta un produs nou, inovativ, ce integrează funcții inteligente de monitorizare si interacțiune cu pacientul ce permit o personalizare a tratamentului în raport cu caracteristicile si nevoile specifice ale fiecărui individ.

Urmare implementării proiectului APOLLO, este așteptată atingerea următoarelor rezultate: Realizarea prototipului sistemului telerobotic inteligent – APOLLO; Susținerea activității de cercetare, inovare pentru partenerii din proiect cu crearea unui număr de 3 locuri noi de muncă în cercetare, care vor fi păstrate și după perioada de implementare a proiectului (rezultat asumat conform ghid), Susținerea unei societăți private pentru introducerea de noi produse pe piață (rezultat asumat conform ghid), Co-Publicații științifice public-private: 2 în următoarele 12 luni (rezultat asumat conform ghid), Atragerea de investiții private în cercetare inovare de peste 950.000 EUR, Diseminarea rezultatelor pe multiple canale de comunicare (web, publicații științifice și tehnice, workshop-uri, targuri de profil, social media, presa scrisă / on-line; Participarea la evenimente științifice și de inventică.

Sursa de Finanțare a proiectului APOLLO este: Programul Operațional Competitivitate, Cod apel: POC/1033/1/3 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Valoarea totală a proiectului este 14.904.212,00 lei, din care: valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 8.555.845,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.509.855,00 lei, valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului este de 4.518.800,00 lei, iar valoarea neeligibilă de 319.712,00 lei. Perioada de implementare a proiectului este de max. 12 luni, fără a se depăși data de 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de Contact: Director de proiect – Șofan Marius Nicolae; Tel. 0752.101.712; E-mail: marius.sofan@sitline.ro